Relationeel kopiëren

Met Administratief kopiëren kunnen gegevens worden gekopieerd van object A naar object B. Klik hier voor de algemene How to: Administratief kopiëren.

Het is niet mogelijk om op dezelfde manier gegevens van een bestaande objectrelatie van object A te kopiëren naar een bestaande objectrelatie van object B (bijvoorbeeld het kopiëren van een inspectiedatum in een bestaande boominspectie van Boom A naar een bestaande boominspectie van Boom B).

Het is wel mogelijk om een objectrelatie (geheel of gedeeltelijk) van object A te kopiëren naar object B. Kopieer bijvoorbeeld een boominspectie van Boom A naar Boom B. Hierbij wordt er een boominspectie toegevoegd aan Boom B. Dit noemen we Relationeel kopiëren.

Weetje!

Administratief kopiëren is alleen mogelijk als een gebruiker volledige mutatierechten heeft op een laag.

Voorbeeld

Boom A heeft een inspectie van 07-09-2017

Boom B heeft een inspectie van 05-09-2017

Doel: inspectie van 07-09-2017 van Boom A kopiëren naar Boom B

Bewaren

Bewaren

Uit te voeren stappen

 1. Kies de laag Bomen als werklaag door de laag aan te klikken in de legenda of door de laag Bomen te selecteren in [Werklaag keuze].

  Bewaren

  Bewaren

 2. Klik op Kopiëren op het tabblad Kaart en klik op Boom A. Boom A wordt roodgekleurd en het scherm Administratief kopiëren opent.

   

  Bewaren

  Bewaren

  Let op!

  Soms wordt het scherm Administratief kopiëren niet volledig geopend.

  Versleep de rechter onderhoek van het scherm om het volledige scherm zichtbaar te krijgen.

   

 3. Bij Objectrelaties in het Administratief kopiëren scherm zijn alle objectrelaties van het gekozen object te zien. In dit geval de boominspectie van 07-09-2017. Zet het vinkje aan voor objectrelatie die je wilt kopiëren. Vink de velden van de boominspectie aan die je wilt kopiëren.

  Bewaren

  Bewaren

  Let op!

  • Zet het vinkjes bij de velden van de hoofddatabron uit als je alleen de gegevens van de objectrelatie wilt kopiëren.
  • Vink geen velden aan waar unieke informatie van een object in opgeslagen wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, ID velden, unieke nummers of codes, GEOVISIA_ID’s of OBJECT_GUID’s.
   Om te voorkomen dat unieke gegevens gekopieerd kunnen worden is het mogelijk om in het paspoortontwerp per paspoortveld in te stellen of het veld te kopiëren is.
 4. Klik op Boom B om de inspectie hier naar toe te kopiëren. Het te kopiëren object is nu rood gekleurd en het object waar je gegevens naartoe wilt kopiëren is nu blauw gekleurd.

  Klik op Tekenen - Opslaan om de kopiëren uit te voeren of op Tekenen - Annuleren om de actie te annuleren.

 5. Het scherm Relationeel kopiëren opent. Bij elk object wordt je in dit scherm gevraagd om de actie te accorderen of de actie voor dit specifieke object over te slaan.

  Hierin zie je Boom B, zoals deze na het kopiëren zal zijn. In dit geval wordt de Boominspectie 07-09-2017 toegevoegd en Boominspectie 05-09-2017 blijft aanwezig. Klik op OK  om de actie door te voeren of op Annuleren om de kopieeractie af te breken.

  Bewaren

  Bewaren

Bestaande relationele objecten verwijderen

Voorbeeld: Boominspectie 07-09-2017 toevoegen aan Boom B en huidige boominspectie van 05-09-2017 verwijderen

 1. In het Administratief kopiëren scherm: zet een vinkje bij Bestaande rel. objecten verwijderen
 2. Klik op Tekenen - Opslaan
 3. Het scherm Relationeel kopiëren opent, hier zie je dat de boominspectie van 07-09-2017 wordt toegevoegd en de boominspectie van 05-09-2017 wordt verwijderd.
 4. Klik op OK om de actie door te voeren of op Annuleren om het kopiëren af te breken.

Bewaren

Bewaren

Was/wordt niet accorderen

Het Relationeel kopiëren scherm wordt geopend voor elk object waar gegevens naar toe gekopieerd worden. Bij elk object wordt je gevraagd om de actie te accorderen of de actie voor dit specifieke object over te slaan. Vooral bij het kopiëren naar meerdere objecten kan dit soms onhandig en overbodig zijn. Daarom kan worden gekozen om Was/wordt niet accorderen aan te vinken.

 • In het Administratief kopiëren scherm –> het Relationeel kopiëren scherm wordt niet geopend wanneer de kopieeractie wordt opgeslagen.
 • In het Relationeel kopiëren scherm –> voor volgende objecten wordt het Relationeel kopiëren scherm niet meer geopend. Zo kun je eerst één of enkele kopieeracties inzien en daarna toch kiezen om het scherm voor de rest van de objecten niet meer te tonen.

 

Eigenschappen

Article ID 1136
Laatst bijgewerkt 04 december 2018