Administratief kopiëren

Het kopiëren van administratieve gegevens van het ene object naar het andere object wordt Administratief kopiëren genoemd.

Weetjes!

 • Administratief kopiëren is alleen mogelijk binnen tussen objecten binnen dezelfde laag. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om gegevens te kopiëren van een boom naar een groenvlak.
 • Administratief kopiëren is alleen mogelijk als een gebruiker volledige mutatierechten heeft op een laag.

Uit te voeren stappen

 1. Kies de laag waarin je wilt werken. Doe dit door op de laag te klikken in de legenda of door op de laag te selecteren bij [Werklaag keuze] op het tabblad Kaart.

  Bewaren

  Bewaren

 2. Klik op Kopiëren om de kopieeractie te activeren. Het scherm Administratief kopiëren opent.

  Bewaren

  Bewaren

  Let op!

  Soms wordt het scherm Administratief kopiëren niet volledig geopend.

  Versleep de rechter onderhoek van het scherm om het volledige scherm zichtbaar te krijgen.

 3. Klik op het object op de kaart waarvan je de gegevens wilt kopiëren. Dit object krijgt een rode kleur. In het scherm Administratief kopiëren worden de paspoortvelden getoond waarvan de gegevens gekopieerd kunnen worden.

   

  Bewaren

  Bewaren

 4. Vink de velden aan waarvan je de gegevens wilt kopiëren. Klik vervolgens op het object waar je de gegevens naartoe wilt kopiëren. De knop Plakken is nu geactiveerd. Je kunt meerdere objecten aanklikken om de gegevens naartoe te kopiëren.

  Het te kopiëren object is nu rood gekleurd en het object waar je gegevens naartoe wilt kopiëren is nu blauw gekleurd.

  Bewaren

  Bewaren

  Tip!

  Het is ook mogelijk om met Relationeel kopiëren gegevens van objectrelaties te kopiëren van object A naar object B. Klik hier voor de How to: Relationeel kopiëren.

  Let op!

  Vink geen velden aan waar unieke informatie van een object in opgeslagen wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, ID velden, unieke nummers of codes, GEOVISIA_ID’s of OBJECT_GUID’s.

  Om te voorkomen dat unieke gegevens gekopieerd kunnen worden is het mogelijk om in het paspoortontwerp per paspoortveld in te stellen of het veld te kopiëren is.

 5. Klik op Tekenen - Opslaan om de kopiëren uit te voeren of op Tekenen - Annuleren om de actie te annuleren.

Eigenschappen

Article ID 1123
Laatst bijgewerkt 04 december 2018