Updaten naar 6.3.5.3 - GeoVisia Office

Vanaf versie 6.3.4 is in GeoVisia de GeoVisia Updater ingebouwd die het updaten naar een nieuwe versie makkelijker maakt. Een Field Export kan ook geüpdatet worden met de Updater. Voor het updaten moet worden voldaan aan enkele randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Om de update naar GeoVisia Office 6.3.5.3 uit te kunnen voeren:

 • moet de huidige versie minimaal 6.3.3.0 zijn. Klik op Info... op het tabblad Beeld om te controleren van welke versie je nu gebruik maakt.
 • moet het GeoVisia Office project overal afgesloten zijn. Tijdens de update kan niet gewerkt worden in het project.
 • moet je een Update-token hebben. Deze Update-token ontvang je, als GeoVisia applicatiebeheerder, van DataQuint.

Aandachtspunten

 • GeoVisia Office 6.3.5.3 kan naast een oudere versie van GeoVisia Office geïnstalleerd worden. Nadat een project geüpdatet is, is het niet meer mogelijk om het project te openen in een oudere versie.
 • Wanneer geüpdatet wordt naar GeoVisia Office 6.3.5.3 moet de Synchronisatie Service ook geüpdatet worden. Klik hier  voor de update-instructie: Updaten naar 6.3.5 – Synchronisatie Service.
 • Maak je naast GeoVisia Office ook gebruik van GeoVisia Online? Lees onderstaande toelichting dan goed.

Belangrijk!

Heb je nu GeoVisia 6.3.3.x of 6.3.4.x? Dan is het updaten van GeoVisia Online bij deze release wat complexer dan bij eerdere updates. Er moeten aanpassingen doorgevoerd worden die niet geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. Deze aanpassingen zijn nodig omdat er, vanwege de AVG, extra beveiligingsmaatregelen toegepast moeten worden.

Een deel van de update van GeoVisia Online pakken we daarom projectmatig op. Neem contact op met het Service Center voor extra informatie en om de update in te laten plannen.

Let op! Als GeoVisia Office geüpdatet wordt kan er geen gebruik gemaakt worden
van GeoVisia Online zolang deze niet volledig geüpdatet is. Houd hier rekening mee bij het plannen en uitvoeren van de update.

Klik hier  voor de update-instructie: Updaten naar 6.3.5.3 – GeoVisia Online.

Installeren en configureren

 1. In de huidige installatie van GeoVisia Office staan instellingen in het configuratiebestand die overgenomen moeten worden in het configuratiebestand van de nieuwe installatie. Het configuratiebestand (GeoVisia.Desktop.exe.config) staat in de installatiemap van de software.

  Maak een kopie van het configuratiebestand van de huidige installatie van GeoVisia Office.

 2. Download de GeoVisia Office 6.3.5.3 MSI en installeer de applicatie.

  GeoVisia 6.3.5.3 – x86
  GeoVisia 6.3.5.3 – x64

 3. Open het configuratiebestand (GeoVisia.Desktop.exe.config), dat in de installatiemap van GeoVisia Office 6.3.5.3 staat.

  Open ook het kopie-configuratiebestand dat je gemaakt hebt in stap 1.

  De configuratiebestanden kunnen geopend worden met bijvoorbeeld Kladblok of Notepad.

 4. In het configuratiebestand staan een aantal regels onder het kopje <appSettings>. In het configuratiebestand van GeoVisia Office 6.3.5.3 staan hier standaardinstellingen. In het kopie-configuratiebestand staan hier mogelijk andere, klantspecifieke, instellingen.

  Vervang de standaardinstellingen door de klantinstellingen. Let op! Vervang alleen de, in rood aangegeven, klantinstellingen in onderstaande regels.

  <appSettings” />
  <add key=”GV_DEFAULT_USER_SETTINGS” value=”GV_USER_SETTINGS.txt” />
  <add key=”GV_LICENSE” value=”%ProgramData%\DataQuint\GeoVisia\GV6Licentie.lic” />
  <add key=”GV_TEMP” value=”%Temp%” />
  <add key=”GDP_DISABLE_ORACLE_PARALLELIZE” value=”true” />

  Belangrijk!

  Vervang NIET het hele configuratiebestand. Vervang alléén de klantinstellingen in de aangegeven regels!

 5. Sla het aangepaste configuratiebestand op.

Updaten

 1. Start GeoVisia Office 6.3.5.3 op en open het project. Er wordt een melding getoond van de GeoVisia Updater dat het projectbestand geüpdatet moet worden.

  In het scherm wordt aangegeven wat de naam van het project is, wat de huidige versie van het project is en naar welke versie geüpdatet gaat worden.

 2. Om de update uit te kunnen voeren is een update-token nodig. Deze update-token wordt door DataQuint aangeleverd aan applicatiebeheerders.

  Vul de update-token in.

 3. Voor het updaten wordt een back-up gemaakt van het huidige SYSTEM schema van het projectbestand.

  Geef, door middel van het vinkveld “Afbeeldingstabel en Synchronisatietabel niet opnemen in de back-up”, aan of je de twee tabellen mee wilt nemen in de back-up of niet.

  Tip! Bij de update naar 6.3.5.3 wordt niets gedaan met de Afbeeldingstabel en de Synchronisatietabel. Voor deze update is het dus niet nodig om een back-up te maken van de Afbeeldingstabel en de Synchronisatietabel. Over het algemeen bevatten deze tabellen veel data dus zal het veel tijd schelen als hiervan geen back-up gemaakt hoeft te worden.

 4. Klik op OK om het updateproces in gang te zetten of klik op annuleren om niet te updaten. Let op! Tijdens het updaten mag er niet gewerkt worden in het project. Het project dient overal afgesloten te zijn.

 5. De voortgang van de update wordt getoond. Geschatte updateduur: normaal gezien enkele minuten maar dit kan oplopen. Dit is onder anderen afhankelijk van de hoeveelheid data in de database waarvan een back-up gemaakt moet worden en de snelheid van netwerkverbinding.

 6. Wanneer de update afgerond is wordt het scherm GeoVisia Updater Result getoond. In dit scherm zie je of de update succesvol afgerond is of dat deze mislukt is. Bij een mislukte update is de update automatisch teruggedraaid.

  Klik op Export Log om het log van de update te exporteren.

 7. Klik op OK om de update af te ronden.

Na het updaten

Als er Field Exports in gebruik zijn voor het project dan kunnen deze ook geüpdatet worden met de Updater. Let op! Field Exports kunnen pas geüpdatet worden als het moederbestand geüpdatet is. De update-token voor Field Exports is de Fieldexport-token die aangegeven staat in het configuratiescherm in het moederbestand. Klik hier voor de update-instructie: 6.3.x updaten naar 6.3.5.3 – Field.

Eigenschappen

Article ID 2608
Laatst bijgewerkt 22 januari 2019