Updaten naar 6.3.5.3 - GeoVisia Field

Vanaf versie 6.3.4 is in GeoVisia de GeoVisia Updater ingebouwd die het updaten naar een nieuwe versie makkelijker maakt. Een Field Export kan ook geüpdatet worden met de Updater. Voor het updaten, moet worden voldaan aan enkele randvoorwaarden.

Randvoorwaarden

Om de update naar GeoVisia Field 6.3.5.3 uit te kunnen voeren:

 • moet de huidige versie minimaal 6.3.3.0 zijn. Klik op Info... op het tabblad Beeld om te controleren van welke versie je nu gebruik maakt.
 • moet het moederbestand al geüpdatet zijn naar GeoVisia Office 6.3.5.x.
 • moet je een Fieldexport-token hebben.

Fieldexport-token

De Update-token voor Field Exports is de Fieldexport-token. Deze Fieldexport-token is verschillend per projectbestand. Vraag deze Fieldexport-token op bij de applicatiebeheerder.

Als een moederbestand geüpdatet is kan de applicatiebeheerder de Fieldexport-token achterhalen door te kijken in het configuratiescherm van het moederbestand. Open het Bestandsmenu en klik op Configuratie.... Op het tabblad Project wordt de Fieldexport-token voor dit project weergegeven.

Aandachtspunten

 • GeoVisia Field 6.3.5.3 kan naast een oudere versie van GeoVisia Field geïnstalleerd worden. Nadat een project geüpdatet is, is het niet meer mogelijk om het project te openen in een oudere versie.
 • Wanneer geüpdatet wordt naar GeoVisia Field 6.3.5.3 moet de Synchronisatie Service ook geüpdatet worden. Klik hier voor de update-instructie: Updaten naar 6.3.5 – Synchronisatie Service.

Van te voren

 1. In de huidige installatie van GeoVisia Field staat de verwijzing naar de locatie van je licentie opgeslagen.

  Open het Bestandsmenu en klik op  Instellingen. In het instellingen scherm staat de locatie van je licentiebestand aangegeven.

  Noteer de locatie van het licentiebestand als deze afwijkt van: “C:\ProgramData\DataQuint\GeoVisia\GV6Licentie.lic”.

 2. Download de GeoVisia 6.3.5.3 MSI en installeer de applicatie.

  GeoVisia 6.3.5.3 – x86
  GeoVisia 6.3.5.3 – x64

 3. Als de locatie van de licentie afwijkt van de standaardlocatie moet deze worden aangepast in het configuratiebestand van GeoVisia.

  1. Open je verkenner en ga naar C:\Program Files\DataQuint\GeoVisia 6.3.5.3
  2. Open het bestand: GeoVisia.Desktop.exe.config, bijvoorbeeld met Kladblok of Notepad.
 4. In het configuratiebestand staan een aantal regels onder het kopje <appSettings>. Zoek onderstaande regel op.

  <add key=”GV_LICENSE” value=”%ProgramData%\DataQuint\GeoVisia\GV6Licentie.lic” />

  Vervang de rood aangegeven tekst door het pad dat je eerder hebt opgeschreven.

 5. Sla het aangepaste configuratiebestand op.

Updaten

 1. Start GeoVisia Field 6.3.5.3 op en open de Field Export. Er wordt een melding getoond van de GeoVisia Updater dat de Field Export geüpdatet moet worden.

  In het scherm wordt aangegeven wat de naam van het projectbestand is, wat de huidige versie van het projectbestand is en naar welke versie geüpdatet gaat worden.

 2. Om de update uit te kunnen voeren is een update-token nodig. Deze update-token wordt voor Field Exports gegenereerd in het moederbestand en moet worden aangeleverd door de applicatiebeheerder.

  Vul de update-token in.

 3. Voor het updaten wordt een back-up gemaakt. Geef, door middel van het vinkveld “Afbeeldingstabel en Synchronisatietabel niet opnemen in de back-up”, aan of je de twee tabellen mee wilt nemen in de back-up of niet.

  Tip! Bij de update naar 6.3.5.3 wordt niets gedaan met de Afbeeldingstabel en de Synchronisatietabel. Voor deze update is het dus niet nodig om een back-up te maken van de Afbeeldingstabel en de Synchronisatietabel. Over het algemeen bevatten deze tabellen veel data dus zal het veel tijd schelen als hiervan geen back-up gemaakt hoeft te worden.

 4. Klik op OK om het updateproces in gang te zetten of klik op annuleren om niet te updaten. Let op! Tijdens het updaten mag er niet gewerkt worden in het project. Het project dient overal afgesloten te zijn.

 5. De voortgang van de update wordt getoond. Geschatte updateduur: normaal gezien enkele minuten maar dit kan oplopen. Dit is onder anderen afhankelijk van de hoeveelheid data waarvan een back-up gemaakt.

 6. Wanneer de update afgerond is wordt het scherm GeoVisia Updater Result getoond. In dit scherm zie je of de update succesvol afgerond is of dat deze mislukt is. Bij een mislukte update is de update automatisch teruggedraaid.

  Klik op Export Log om het log van de update te exporteren.

 7. Klik op OK om de update af te ronden.

Eigenschappen

Article ID 2607
Laatst bijgewerkt 22 januari 2019